Informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Centrum Edukacji Branżowej Marian Matyjasiak ul. Mszczonowska 33/35 lok. 139 96-100 Skierniewice NIP: 8341754023; REGON: 100764651 [zwany dalej administratorem].

 

1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia/umowy.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej i informatycznej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres niezbędny do zakończenia obowiązywania umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 2.

Formularz zgłoszeniowy

Polityka prywatności

Kontakt

  46 835 95 15
  46 830 03 77
  biuro@ceb.edu.pl

Szkolenia

Polityka prywatności   © Centrum Edukacji Branżowej

Centrum Edukacji Branżowej
ul. Mszczonowska 33/35 lok. 139
96-100 Skierniewice
NIP: 8341754023; REGON: 100764651
Data rozpoczęcia działalności: 16 listopad 2009 rok