Centrum Edukacji Branżowej specjalizuje się w organizacji specjalistycznych szkoleń zamkniętych, przewidzianych dla Pracowników podmiotu zamawiającego. 
 

  • Szkolenia wewnętrzne organizujemy w wyznaczonym przez Państwa miejscu, w ustalonym wspólnie terminie
  • Dostosowujemy programy szkoleń do potrzeb i specyfiki zainteresowanych jednostek
  • Szkolenia prowadzą eksperci z bogatą wiedzą potwierdzoną praktyką zawodową
  • Cena szkolenia zamkniętego  jest zawsze niższa od ceny szkoleń otwartych, a jej wysokość uzależniona jest od wielkości grupy warsztatowej
  • Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe autorstwa Wykładowcy, długopis oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

Wśród najpopularniejszych tematów szkoleń zamkniętych, które stale realizujemy są:

 

  • Czas pracy w podmiotach leczniczych
  • Czas pracy w pogotowiach ratunkowych
  • Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych kadr medycznych oraz komunikacji w relacjach personel medyczny – pacjent
  • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – wyzwania dla nadzoru właścicielskiego w JST
  • Czas pracy w sądach powszechnych

 

 

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za szkolenia zamknięte:

 

Marian Matyjasiak


Telefon: 46 835 95 15

Telefon: 665 143 385


Mail: m.matyjasiak@ceb.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia zamknięte

Kontakt

  46 835 95 15
  46 830 03 77
  biuro@ceb.edu.pl

Szkolenia

Polityka prywatności   © Centrum Edukacji Branżowej

Centrum Edukacji Branżowej
ul. Mszczonowska 33/35 lok. 139
96-100 Skierniewice
NIP: 8341754023; REGON: 100764651
Data rozpoczęcia działalności: 16 listopad 2009 rok