Beata Kocięcka 
 

W latach 2005 – 2022 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania. Wieloletni członek zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych w spółkach prawa handlowego. Stale współpracująca ze spółkami z kapitałem JST. Współautorka „Vademecum prezesa spółki komunalnej” C.H. Beck 2020. Autorka licznych publikacji na łamach „Gazety Prawnej” i „Wspólnoty” dotyczących funkcjonowania spółek komunalnych, nadzoru właścicielskiego, pomocy publicznej, rekompensat. Doświadczona Prowadząca na szkoleniach i konferencjach.

 

 

Dorota Łabuda
 

Autorytet, ceniony praktyk. Od kilku lat stale realizuje szkolenia z zakresu fakturowania i JPK VAT w spółkach z udziałem JST. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 30-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z Uczestnikami.

 

 

Katarzyna Isbrandt
 

Autorytet i wieloletni praktyk. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy w jednostkach ochrony zdrowia. Zrealizowała już kilkadziesiąt szkoleń dla podmiotów leczniczych. Prowadząca wyróżnia się doskonałym kontaktem z Uczestnikami oraz warsztatową metodą prowadzonych zajęć. Współprowadząca nasz autorski kurs: Specjalista prawa pracy w podmiotach leczniczych. Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział w Gdańsku gdzie realizuje szkolenia dla przyszłych specjalistów ds. kadr i płac. Kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami leczniczymi.

 

 

Małgorzata Wojtczak
 

Autorytet, wybitny i uznany Wykładowca, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości oraz przekształcania samorządowych zakładów budżetowych. Aktywnie zaangażowana w problemy rachunkowe samorządowych zakładów budżetowych. Biegły rewident, ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej sektora finansów publicznych jak i sektora komercyjnego. Obecnie sprawuje nadzór nad przygotowaniem budżetu, wieloletnich prognoz finansowych oraz nad sprawozdawczością budżetową i finansową o charakterze łącznym w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ceniony wykładowca, przeprowadziła kilkaset szkoleń z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, stale realizuje kursy dla pracowników NIK. Współpracuje z biurami audytorskimi w zakresie badania sprawozdań finansowych głównie spółek komunalnych, w tym badanie bilansów otwarcia z przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych. Współautorka pozycji książkowej: „Sprawozdania i podatki w samorządowych zakładach budżetowych” wyd. C.H Beck.

 

 

Piotr Ciborski
 

Ekspert prawa pracy z 26-letnim doświadczeniem. Autorytet i praktyk, który zrealizował ponad dwa tysiące szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu prawa pracy, m.in. dla podmiotów leczniczych, sądów powszechnych, spółek komunalnych, jednostek samorządu terytorialnego, straży miejskich, przedsiębiorstw transportowych. Wyróżnia się doskonałym kontaktem z Uczestnikami oraz warsztatową metodą prowadzonych zajęć. Wieloletni inspektor pracy i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń i czasu pracy. Doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Autor i współautor wielu książek i poradników z zakresu prawa pracy. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych. Autor licznych artykułów prasowych. Aktualnie praktyk - Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych w jednym z największych szpitali w Polsce. Odznaczony w 2023 roku przez MZ  „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

 

 

Stanisław Machałowski
 

Praktyk, kilkanaście lat pracy w Dziale Finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obecnie Główny Księgowy w spółce komunalnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości. Wyróżnia się świetnym kontaktem z Uczestnikami oraz czytelną i zrozumiałą metodą prowadzonych zajęć. Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych - Oddział w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych (Uczelnia Techniczno-Handlowa, Akademia Cedoz, Cosinus).

Adam Ubertowski
 

Ekspert w zakresie miękkiego HR, realizujący m.in. szkolenia zamknięte z zakresu: "Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych kadr medycznych oraz komunikacji w relacjach personel medyczny – pacjent". Licencjonowany Coach ICC, Master inNudging (Kopenhaga). Absolwent Socjologii UJ, Psychologii UG i Filozofii UMK, obronił doktorat na Wydziale Ekonomicznym UG. Ekspert i komentator telewizyjnych programów informacyjnych w zakresie tematów gospodarczo-ekonomicznych. Publicysta oraz autor książek biznesowych, w tym „Psychologii Biznesu” oraz pozycji „Ja.com” – z obszaru budowania marki osobistej. Ponad dekadę był Dyrektorem Programowym MBA GFKM. Czynny wykładowca MBA. Brał udział w projektach doradczo-szkoleniowych dla kilkuset czołowych firm obecnych na polskim rynku, w tym także dla szpitali.  

 

 

Danuta Bieżuńska-Zając
 

Doświadczony trener i praktyk współpracujący również z podmiotami leczniczymi. Współprowadząca nasz autorski kurs: Specjalista prawa pracy w podmiotach leczniczych. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony stosunku pracy w tym: nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych (w tym dla pracowników niepełnosprawnych), uprawnień związanych z rodzicielstwem, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz mobbingu. Od 2006 r. związana ze Stowarzyszeniem Księgowych Oddział w Gdańsku gdzie współprowadzi szkolenia dla przyszłych specjalistów ds. kadr i płac oraz inne wynikające z indywidualnych potrzeb klientów. Przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa pracy w przystępny sposób, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej.

 

 

Kacper Sołoniewicz
 

Wieloletni praktyk, adwokat, doradca podatkowy. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach PIT i CIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz  w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji  z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego. Od kilku lat prowadzeni szkolenia podatkowe dla spółek z udziałem JST, oferując również szeroki zakres usług doradczych.

 

 

Lech Janicki
 

Praktyk, od wielu lat współpracuje ze spółkami komunalnymi w ramach doradztwa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 16 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach  z zakresu podatków dochodowych, a w ostatnim roku również Polskim Ładem. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca (ponad 1000 przeprowadzonych szkoleń) szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

 

Paweł Ziółkowski
 

Autorytet, od kilkunastu lat pasjonuje się problematyką płac w różnych sektorach gospodarki. Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada olbrzymie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także szereg szkoleń dla spółek komunalnych. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy  i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia Go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów.

 

 

Piotr Kowerdej
 

Ceniony autorytet i praktyk, od kilkunastu lat realizuje dedykowane szkolenia dla spółek z udziałem JST i samorządowych zakładów budżetowych. Wyróżnia się doskonałym kontaktem z Uczestnikami oraz warsztatową metodą prowadzonych zajęć. Współpracuje od wielu lat z JST oraz ze spółkami, których właścicielem jest JST w zakresie tworzenia bezpiecznych rozwiązań oraz optymalizacji podatkowych. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i właścicieli biur rachunkowych. Kilka tysięcy szkoleń i kursów w całej Polsce, przygotowanych m.in. dla samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym naciskiem na podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych. Stale współpracuje ze spółkami komunalnymi i zakładami budżetowymi w zakresie doradztwa i przygotowywania interpretacji podatkowych.

 

 

Tomasz Pietrzak
 

Biegły rewident, praktyk, obecnie prowadzi firmę audytorską KPT Audyt Podatki Edukacja. Specjalizuje się w badaniu podmiotów z branży energetycznej, komunalnej, transportowej i innych jednostek samorządowych (www.kpt-audyt.pl/badane-podmioty). Działalność w obszarze rewizji finansowej łączy z działalnością edukacyjną. Zrealizował szereg szkoleń rachunkowych dla spółek z udziałem JST. Wykładowca uczelni wyższych, trener szkoleniowy i nauczyciel  w Szkole Giełdowej przy GPW w Warszawie. Absolwent Politechniki Łódzkiej  i Szkoły Głównej Handlowej, członek Komisji Rewizyjnej RO Łódź Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Komisji ds. opiniowania aktów prawnych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Był Głównym księgowym i Dyrektorem finansowym PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. i jej następców prawnych. Pracując dla Polskiej Grupy Energetycznej uczestniczył w wielu projektach z zakresu rachunkowości i finansów, m.in. przejście na MSSF, projekt Fast-Close, przygotowanie prospektu emisyjnego, IPO i inne.

Formularz zgłoszeniowy

Wykładowcy

Kontakt

  46 835 95 15
  46 830 03 77
  biuro@ceb.edu.pl

Szkolenia

Polityka prywatności   © Centrum Edukacji Branżowej

Centrum Edukacji Branżowej
ul. Mszczonowska 33/35 lok. 139
96-100 Skierniewice
NIP: 8341754023; REGON: 100764651
Data rozpoczęcia działalności: 16 listopad 2009 rok